අග­නු­ව­රට නුදුරු

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

අග­නු­ව­රට නුදුරු බොදු ගොවි 1983 නොවැ. උපන් 5' 4" උස රූමත් IT උපා­ධි­ධාරී MBA MSc පශ්චාත් උපාධි සමත් උග­ත්ක­මට සරි­ලන රැකි­යා­වක නියුතු එකම දිය­ණි­යට උගත් පෞද්ග­ලික හෝ රජයේ ස්ථිර රැකි­යා­වක නියුතු 5'5" ට වඩා උසින් වැඩි මනා පෞර්ශ්ව­ය­කින් හා යහ­පත් පවුල් පසු­බි­ම­කින් යුතු පුතෙක් විශ්‍රාමික දෙම­ව්පි­යන් සොයති. ඇය ඉතා කෙටි අසා­ර්ථක විවා­හ­ය­කින් නීති­යෙන් වෙන්වී ඇත. බැඳීම් නැත. පවුලේ එකම දරුවා බැවින් වත්කම් හිමිය. සත්‍ය තොර­තුරු දන්වන්න. SB168929Name: saman

Phone: 222


  Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)

  Related listings

  • අග­න­ග­රා­සන්න
   අග­න­ග­රා­සන්න
   Marriage Proposals - - October 18, 2021

   අග­න­ග­රා­සන්න බොදු ගොවි උස 5',​ 1989 උපන්,​ කළ­ම­නා­ක­රණ උපා­ධි­ධාරී CIMA සමත් MBA සහිත ප්‍රසිද්ධ පෞද්ග­ලික ආය­ත­න­යක උසස් තන­තු­රක් දරන නවීන වාහ­න­යක් දේපළ සහිත දිය­ණි­යට සම­උ­ගත් සම තන­තු­රක් දරන සහ­ක­රු­වෙකු දෙම­ව්පි­යන් සොයයි. පවුලේ තොර­තුරු සහ ...

  • ජා ඇල
   ජා ඇල
   Marriage Proposals - - October 12, 2021

   ජා ඇල බෞද්ධ එයාර් ලංකා යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු උස 5'4" නිව­සක් වාහ­න­යක් හිමි පුතුට සහ­කා­රි­යක් සොයයි. 011-2244558. SG168327

  • ගොවි බොදු
   ගොවි බොදු
   Marriage Proposals - - October 12, 2021

   ගොවි බොදු මව විසින් තම 1975 උපන් උස 5' 11" විවාහ නොවූ ලන්ඩන් හි ගණ­කා­ධි­කා­රී­ව­ර­යකු ලෙස සේවය කරන,​ ද්විත්ව පුර­වැ­සි­භා­වය හිමි එහෙත් ශ්‍රී ලංකාවේ හෝ වෙනත් රටක නියම සහ­ක­රු­හට ගැළ­පෙන පරිදි පදිංචි වීමට කැමති,​ දැනට ශ්‍රී ලංකා­වට පැමිණ සිටින පුතු ...

  Details:
  Category Marriage Proposals
  Published date October 18, 2021
  Views 6
  Seller: