බොදු ගොවි 1993

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

බොදු ගොවි 1993 ජන­වාරි 5' 2'' පැහැ­පත් කෘෂි විද්‍යා උපා­ධි­ධා­රිනී රාජ්‍ය සේවය උසස් පෙළ විද්‍යා අංශය,​ කොළඹ කන්‍යාරාම­ය­කට උගත් දිය­ණි­යට උගත් වැද­ගත් විදේ­ශ­ගත වීමට බලා­පො­රොත්තු සහ­ක­රු­වකු සොයයි. කුජ දෝෂ සහි­තයි.SB181935Name: saman

Phone: 222


  Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)

  Related listings

  • බොදු ගොවි විශ්‍රාමික
   බොදු ගොවි විශ්‍රාමික
   Marriage Proposals - - June 24, 2022

   බොදු ගොවි විශ්‍රාමික දෙම­ව්පි­යන් ඔවුන්ගේ 1991 උපන් 5'5" උස එක්සත් රාජ­ධා­නියේ විශ්ව­විද්‍යාලය­කින් උපා­ධිය ලත්,​ දැනට කොළඹ ප්‍රධාන පෙළේ සමා­ග­මක ඉංජි­නේ­රු­ව­රි­යක වශ­යෙන් සේවය කරන,​ ලියා­ප­දිං­චි­යට පම­ණක් සීමාවූ විවා­හ­ය­කින් අවු­රුදු කීප­ය­කට පෙර...

  • බස්නා­හිර
   බස්නා­හිර
   Marriage Proposals - - June 24, 2022

   බස්නා­හිර බොදු ගොවි 1976 උස 5'4" ශාස්ත්‍රවේදී දක්වා උගත් මනා පෙනු­මැති රැකියා නැති සොයු­රි­යට රැකි­යාව ඇති ගුණ­වත් මහ­ත්ම­යෙක් සොහො­යුරා සොයයි. මිථුන ලග්න 2 ශනි (7,​ 12,​ 1) ඇති කේන්ද්‍ර පම­ණක් කේන්ද්‍ර පිට­පත සමග විම­සන්න.SB181681

  • බස්නා­හිර
   බස්නා­හිර
   Marriage Proposals - - June 24, 2022

   බස්නා­හිර බොදු ගොවි වයස 30 උස 4' 8'' දිය­ණි­යට ස්ථිර රැකි­යා­වක නියුතු සාමාන්‍ය පවු­ල­කින් පුතෙකු සොයයි.SB181949

  Details:
  Category Marriage Proposals
  Published date June 24, 2022
  Views 16
  Seller: